Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, с. Богомилово, общ. Стара Загора"


Решение  17/09/2018 , 15:29

Обявление  17/09/2018 , 15:29

Документация за участие  18/09/2018 , 11:05

Техническа спецификация  18/09/2018 , 11:05

Техническо задание  18/09/2018 , 11:05

Проект на договор  18/09/2018 , 11:05

Образци на документи  18/09/2018 , 11:05

Акт и скици  18/09/2018 , 11:05

espd-request  18/09/2018 , 11:05

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/10/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/10/2018
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 07/11/2018, 17:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти  04/12/2018 , 17:08

Протокол за разглеждане на техническите предложения  23/01/2019 , 16:34

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  23/01/2019 , 16:34

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП  23/01/2019 , 16:34

Решение № 10-00-108 за избор на изпълнител  23/01/2019 , 16:34

Съобщение до управителя на "Строителство и саниране - Инженеринг - Консулт" ЕООД  05/02/2019 , 17:12

Договор № 947  28/05/2019 , 15:15

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 15:15

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 15:15

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали