Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II"


Решение 16/07/2019, 17:15

Обявление 16/07/2019, 17:15

Документация за участие 16/07/2019, 17:15

Техническо задание 16/07/2019, 17:15

Техническа спецификация 16/07/2019, 17:15

Количествено-стойностна сметка 16/07/2019, 17:15

Проект на договор 16/07/2019, 17:15

Проект  16/07/2019, 17:15

Образци на документи 16/07/2019, 17:15

espd-request  16/07/2019, 17:15

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/08/2019
Час: 11:00


Протокол № 1  08/08/2019 , 16:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти 09/08/2019 , 14:22

Протокол за разглеждане на техническите предложения 27/08/2019, 15:42

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/08/2019, 15:42

Решение за избор на изпълнител 27/08/2019, 15:42

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали