Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II"


Решение  07/06/2019, 14:32

Обявление  07/06/2019, 14:32

Документация за участие  07/06/2019, 14:32

Техническа спецификация  07/06/2019, 14:32

Техническо задание за проектиране  07/06/2019 , 14:32

Проект на договор  07/06/2019 , 14:32

Проект  07/06/2019 , 14:32

Образци на документи  07/06/2019, 14:32

Количествено стойностна сметка  07/06/2019, 14:32

espd-request  07/06/2019, 14:32

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/07/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/07/2019
Час: 11:00


Решение за прекратяване 12/07/2019, 16:25

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали