Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора

Решение 31/07/2019, 16:00

Обявление 31/07/2019, 16:00

Документация за участие 31/07/2019, 16:00

Методика за комплексна оценка 31/07/2019, 16:00

Техническа спецификация 31/07/2019, 16:00

Техническо задание 31/07/2019, 16:00

Изходни данни за проектиране 31/07/2019, 16:00

Виза за проектиране 31/07/2019, 16:00

Акт за общинска собственост 31/07/2019, 16:00

Проект на договор 31/07/2019, 16:00

Образци 31/07/2019, 16:00

Образец ЕЕДОП 31/07/2019, 16:00

espd-request  31/07/2019, 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/08/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  22/08/2019 , 16:05

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 05/09/2019, 12:08

Протокол за разглеждане на техническите предложения 05/09/2019, 12:08

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 05/09/2019, 12:08

Решение за избор на изпълнител 05/09/2019, 12:08

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали