Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора"


Решение 17/10/2019, 17:06

Обявление 17/10/2019, 17:06

Документация за участие 17/10/2019, 17:06

Техническа спецификация 17/10/2019, 17:06

Техническо задание 17/10/2019, 17:06

Методика за комплексна оценка 17/10/2019, 17:06

Скица с виза 17/10/2019, 17:06

Проект на договор 17/10/2019, 17:06

Образци на документи 17/10/2019, 17:06

Образец ЕЕДОП 17/10/2019, 17:06

espd-request 17/10/2019, 17:06

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/11/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/11/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 12/11/2019, 16:02

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 02/12/2019, 17:03

Протокол за разглеждане на техническите предложения 02/12/2019, 17:03

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 02/12/2019, 17:03

Решение за избор на изпълнител 02/12/2019, 17:03

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали