Информация, публичност и комуникация, по проект „Вълшебна класна стая“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Информация, публичност и комуникация, по проект „Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж""

Решение 225.24 KB 17/11/2016, 16:44 

Обявление 318.6 KB 17/11/2016, 16:44

Документация за участие 648.41 KB 17/11/2016, 16:44

Техническа спецификация 322.21 KB 17/11/2016, 16:44

Проект на договор 392.19 KB 17/11/2016, 16:44

Наръчник публичност 17.39 MB 17/11/2016, 16:44

Образци на бланка 116.14 KB 17/11/2016, 16:44

 

Решение за промяна 318.05 KB 05/12/2016, 15:44

Срокове след промяната

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/12/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/12/2016
Час: 11:00

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.65 KB 11/01/2017, 14:03


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/12/2016
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/12/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗАНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРИТЕ

Доклад 165.46 KB 25/01/2017, 10:28

Протокол 1  123.14 KB 25/01/2017, 10:28

Протокол 2  111.67 KB 25/01/2017, 10:28

Протокол 3  137.64 KB 25/01/2017, 10:28

РЕШЕНИЕ

Решение 10-00-119  129.54 KB 25/01/2017, 10:28

 

ДОГОВОР

Договор № 265 и приложения към него 11.37 MB 04/05/2017, 17:29

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали