ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНИ РАЙОНИ 210, 211, 212, 213 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЗАПАДНО ОТ КВ. „ТРИ ЧУЧУРА - ЮГ“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Градоустройствена концепция и изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр.Стара Загора, западно от кв."Три чучура - юг" 


Решение 15/10/2018, 13:52

Обявление 15/10/2018, 13:52 

Техническо задание 15/10/2018, 13:52 

Образци 15/10/2018, 13:52 

Изходни данни 15/10/2018, 13:52 

espd-request 15/10/2018, 13:52 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Дата: 14/01/2019 
Час: 17:30


Номинация за жури  03/01/2019 , 17:19

Окончателен състав на жури  14/01/2019 , 15:21

Писмо до участниците в конкурса  29/01/2019 , 14:20

Протокол № 3 на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП 14/02/2019, 11:52

Протокол на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП  07/03/2019 , 15:26

Протокол № 2 на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП  07/03/2019 , 15:26

Протокол № 4 на основание чл.88, ал.4 от ППЗОП  07/03/2019 , 15:26

Доклад по чл. 91, ал. 6 от ППЗОП  07/03/2019 , 15:26

Оценки на журито  07/03/2019 , 15:26

Решение № 10-00-374  07/03/2019 , 15:26

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Институт за градско планиране" АД, гр.София 21/03/2019, 12:09

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали