Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление в Община Стара Загора”

Решение  15/03/2019 , 14:30

Обявление  15/03/2019 , 14:30

Документация за участие  15/03/2019 , 14:30

Техническа спецификация  15/03/2019 , 14:30

Методика за комплексна оценка 15/03/2019, 14:30

Образци на документи  15/03/2019 , 14:30

Образец ЕЕДОП  15/03/2019 , 14:30

espd-request  15/03/2019 , 14:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/04/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/04/2019
Час: 11:00


Разяснения по процедурата 15/04/2019, 10:09


Решение за изменение 15/04/2019, 16:42

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/04/2019
Час: 17:30


НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/04/2019
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 16/05/2019, 15:54

Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/06/2019 , 17:06

Протокол за разглеждане на техническите предложения  16/07/2019 , 15:50

Протокол за разглеждане на ценови предложения  16/07/2019 , 15:50

Протокол  16/07/2019 , 15:50

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП  16/07/2019 , 15:50

Решение № 10-00-1343 за избор на изпълнител  16/07/2019 , 15:50


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали