Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

Решение 14/08/2019, 17:13

Обявление 14/08/2019, 17:13

Документация за участие 14/08/2019, 17:13

Техническа спецификация 14/08/2019, 17:13

Методика за оценка на офертите 14/08/2019, 17:13

Проект на договор 14/08/2019, 17:13

Образци 14/08/2019, 17:13

espd-request  14/08/2019, 17:13


Съобщение за отваряне на ценови оферти  09/09/2019 , 16:25

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/09/2019
Час: 14:00


Протокол № 1  27/09/2019,  15:10

Протокол № 2  27/09/2019,  15:10

Протокол № 3  27/09/2019,  15:10

Решение № 10-00-1975  27/09/2019,  15:10

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали