Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“

Обособена позиция №2: „Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти"


Решение  14/10/2019 , 17:22

Обявление  14/10/2019 , 17:22

Документация за участие  14/10/2019 , 17:22

Техническа спецификация  14/10/2019 , 17:22

Проект на договор по Обособена позиция № 1  14/10/2019 , 17:22

Проект на договор по Обособена позиция № 2   14/10/2019 , 17:22

Образци на документи  14/10/2019 , 17:22

espd-request  14/10/2019 , 17:22

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/11/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/11/2019
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 08/11/2019, 11:06

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 02/12/2019, 16:54

Протокол за разглеждане на техническите предложения 02/12/2019, 16:54

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 02/12/2019, 16:54

Решение за избор на изпълнител 02/12/2019, 16:54


Договори

обособена позиция № 1

обособена позиция № 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали