Доставка на цветя, храсти, тревна смеска и мулч за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на цветя, храсти, тревна смеска и мулч за нуждите на Община Стара Загора“ по 4 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения“
Обособена позиция № 2: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“
Обособена позиция № 3: „Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти”
Обособена позиция № 4: „Доставка на еднокомпонетни и многокомпонетни тревни смески и мулч“


Решение 14/05/2019, 17:30

Обявление 14/05/2019, 17:30

Документация за участие 14/05/2019, 17:30

Техническа спецификация 14/05/2019, 17:30

Проект на договор - обособена позиция № 1  14/05/2019, 17:30

Проект на договор - обособена позиция № 2  14/05/2019, 17:30

Проект на договор - обособена позиция № 3 14/05/2019, 17:30

Проект на договор - обособена позиция № 4  14/05/2019, 17:30

Образци на документи 14/05/2019, 17:30

Образец ЕЕДОП 14/05/2019, 17:30

espd-request 14/05/2019, 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/06/2019
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП  16/05/2019 , 15:51

Съобщение за отваряне на ценови предложения 18/06/2019, 16:52

Протокол за разглеждане на техническите предложения  16/07/2019 , 15:42

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  16/07/2019 , 15:42

Протокол  16/07/2019 , 15:42

Решение № 10-00-1348 за избор на изпълнител  16/07/2019 , 15:42


Договори

обособена позиция № 1

обособена позиция № 2

обособена позиция № 3

обособена позиция № 4

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали