Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
" Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора"

Решение  12/06/2019 , 17:16

Обявление  12/06/2019 , 17:16

Документация за участие  12/06/2019 , 17:16

Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:16

Проект на договор  12/06/2019 , 17:16

Методика за оценка на офертите  12/06/2019 , 17:16

Образци на документи  12/06/2019 , 17:16

espd-request  12/06/2019 , 17:16

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/07/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/07/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  22/07/2019 , 13:55

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП  01/08/2019, 15:19

Протокол за разглеждане на техническите предложения  01/08/2019, 15:19

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  01/08/2019, 15:19

Решение № 10-00-1456 за избор на изпълнител  01/08/2019, 15:19


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали