Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора"


Решение 28/02/2019, 16:30

Обявление 28/02/2019, 16:30

Документация за участие 28/02/2019, 16:32

Техническа спецификация 28/02/2019, 16:32

Проект на договор 28/02/2019, 16:32

Образци на документи 28/02/2019, 16:32

Образец ЕЕДОП 28/02/2019, 16:33

espd-request 28/02/2019, 16:33

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/03/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/03/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 27/03/2019, 16:39

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП  08/04/2019 , 16:22

Протокол за разглеждане на техническите предложения 08/04/2019 , 16:22

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  08/04/2019 , 16:22

Решение № 10-00-606 за избор на изпълнител  08/04/2019 , 16:22

Договор 21/05/2019, 16:31

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали