Доставка на нов багер челен товарач за Гробищен парк

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на нов багер челен товарач за Гробищен парк“


Решение 03/12/2018, 16:47

Обявление 03/12/2018, 16:47

Документация за участие 05/12/2018, 12:20

Техническа спецификация 05/12/2018, 12:20

Методика за оценка на офертите 05/12/2018, 12:20

Проект на договор 05/12/2018, 12:20

Образци на документи 05/12/2018, 12:20

Образец ЕЕДОП  05/12/2018, 12:20

espd-request 05/12/2018, 12:20

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/01/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/01/2019
Час: 11:00


Решение за изменение   20/12/2018 , 16:55

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/01/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/01/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 12/02/2019, 15:05

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  27/02/2019 , 15:52

Протокол за разглеждане на техническите предложения  27/02/2019 , 15:52

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  27/02/2019 , 15:52

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП  27/02/2019 , 15:52

Решение за избор на изпълнител  27/02/2019 , 15:52

Договор № 1056  02/07/2019 , 16:09

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали