Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора по 3 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобили за ОМП

Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за ДФЗБ“

Обособена позиция 3: „Доставка на употребяван товарен автомобил - тристранен самосвал за звено ОКД"


Решение  09/09/2019 , 16:06

Обявление  09/09/2019 , 16:06

Документация за участие  09/09/2019 , 16:06

Техническа спецификация  09/09/2019 , 16:06

Методика за оценка на офертите  09/09/2019 , 16:06

Проект на договор  09/09/2019 , 16:06

Образци на документи  09/09/2019 , 16:06

espd-request   09/09/2019 , 16:06

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/10/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/10/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 21/10/2019, 15:07

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  28/10/2019 , 16:20

Протокол за разглеждане на техническите предложения  28/10/2019 , 16:20

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  28/10/2019 , 16:20

Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП  28/10/2019 , 16:20

Решение № 10-00-2339 за избор на изпълнител  28/10/2019 , 16:20

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали