Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора"

Решение 219.94 KB 06/12/2016, 17:02

Обявление 311.63 KB 06/12/2016, 17:02

Документация за участие 556.76 KB 06/12/2016, 17:02

Техническа спецификация 219.36 KB 06/12/2016, 17:02

Проект на договор 389.93 KB 06/12/2016, 17:02

Образци на документи 401 KB 06/12/2016, 17:03

 

Разяснение по процедурата 132.6 KB 12/12/2016, 16:54

Ново ценово предложение 188.12 KB 12/12/2016, 16:54

Разяснение по процедурата 117.37 KB 19/12/2016, 16:48

Съобщение за отваряне на ценови оферти 115.49 KB 07/02/2017, 17:00


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/12/2016
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/12/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 122.35 KB 09/03/2017, 16:12

Протокол № 2 105.3 KB 09/03/2017, 16:12

Протокол № 3 131.42 KB 09/03/2017, 16:12

Протокол № 4 147.38 KB 09/03/2017, 16:12

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-318  129.09 KB 09/03/2017, 16:12

 

ДОГОВОР

Договор № 796 296.62 KB 26/05/2017, 17:11

 

Приложения

Приложение - Ценово предложение 295.7 KB 26/05/2017, 17:12

Приложение - Техническо предложение 469.27 KB 26/05/2017, 17:12

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали