Доставка на горива за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 


„Доставка на горива за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на газьол за отопление“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя“


 

Разяснение по процедурата 121.51 KB 25/08/2016, 17:05

Разяснение по процедурата 117.69 KB 02/09/2016, 15:51

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.54 KB 17/10/2016, 15:00

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/09/2016
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/09/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията за разглеждане и оценка на офертите

Протокол № 1 824.45 KB 15/09/2016, 12:28

Протокол № 2 128.5 KB 26/10/2016, 11:45

Протокол № 3 428.01 KB 20/10/2016, 11:46

 

Доклад на Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора

Доклад 197.6 KB 26/10/2016, 11:45

 

Решение

Решение № 10-00-2239 148.38 KB 26/10/2016, 11:45

 

Договор

Обособена позиция № 1

Договор № 2689  265.88 KB 17/02/2017, 11:52

Приложение - ценово предложение  73.63 KB  17/02/2017, 11:52

Приложение - техническо предложение  63.61 KB  17/02/2017, 11:52

 

Обособена позиция № 2

Договор № 2912  414.23 KB 17/02/2017, 11:52

Приложение - ценово предложение  73.63 KB  17/02/2017, 11:52

Приложение - техническо предложение  63.61 KB  17/02/2017, 11:52

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали