Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора по 2 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора" по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост"

Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия за улично осветление на територията на Община Стара Загора"


Решение  12/07/2019, 15:38

Обявление  12/07/2019, 15:38

Документация за участие  12/07/2019, 15:38

Техническа спецификация 12/07/2019, 15:38

Справка 12/07/2019, 15:38

Проект на договор - обособена позиция № 1  12/07/2019, 15:38

Проект на договор - обособена позиция № 2  12/07/2019, 15:38

Образци на документи  12/07/2019, 15:38

espd-request  12/07/2019, 15:38

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/08/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 23/08/2019, 16:11

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 04/09/2019, 16:21

Протокол за разглеждане на техническите предложения 04/09/2019, 16:21

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 04/09/2019, 16:21

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 04/09/2019, 16:21

Решение за избор на изпълнител 04/09/2019, 16:21

Договори

обособена позиция № 1

обособена позиция № 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали