Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен бус за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен бус за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора”

Решение  07/05/2019 , 15:43

Обявление  07/05/2019 , 15:43

Документация за участие  07/05/2019 , 15:43

Техническо спецификация  07/05/2019 , 15:43

Проект на договор  07/05/2019 , 15:43

Образци на документи  07/05/2019 , 15:43

Образец ЕЕДОП  07/05/2019 , 15:43

espd-request  07/05/2019 , 15:43

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/06/2019
Час: 14:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП  13/06/2019 , 16:35

Съобщение за отваряне на ценови предложения 25/06/2019, 15:25

Протокол за разглеждане на техническите предложения 29/07/2019, 15:00

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 29/07/2019, 15:00

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 29/07/2019, 15:00

Решение за избор на изпълнител 29/07/2019, 15:00


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали