Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по четири обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане.

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на домакински електроуреди.

Обособена позиция 4: Доставка на спални комплекти, олекотени завивки, възглавници, одеяла, покривало за легло, хавлии"


Решение  13/09/2019 , 15:36

Обявление  13/09/2019 , 15:36

Документация за участие  13/09/2019 , 15:36

Техническа спецификация  13/09/2019 , 15:36

Проект на договор по Обособена позиция 1, 2, 3  13/09/2019 , 15:36

Проект на договор по Обособена позиция 4   13/09/2019 , 15:36

Образци на документи  13/09/2019 , 15:36

espd-request  13/09/2019 , 15:36

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/10/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/10/2019
Час: 11:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  21/10/2019 , 17:31

Съобщение за отваряне на ценови оферти  30/10/2019 , 16:57

Протокол за разглеждане на техническите предложения 27/11/2019, 10:11

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 27/11/2019, 10:11

Протокол за класиране на участниците 27/11/2019, 10:11

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 27/11/2019, 10:11

Решение за избор на изпълнител 27/11/2019, 10:11


Договори

обособена позиция № 1

обособена позиция № 2

обособена позиция № 3

обособена позиция № 4

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали