Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика"


Решение 134.6 KB 26/02/2018, 12:21

Обявление 181.54 KB 26/02/2018, 12:21

Документация за участие  646.04 KB 26/02/2018, 12:21

Методика за оценка 561.06 KB 26/02/2018, 12:21

Техническа спецификация  484.11 KB 26/02/2018, 12:21

Проект на договор 507.86 KB 26/02/2018, 12:21

Образци на документи  248 KB 26/02/2018, 12:21

Разяснение по процедурата 22/03/2018, 15:39

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/03/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2018
Час: 11:00


Протокол № 1  27/04/2018 , 11:22

Отваряне на ценови предложения 20/08/2018, 17:15 

Протокол № 2  27/08/2018 , 16:04

Протокол № 3  27/08/2018 , 16:04

Доклад   27/08/2018 , 16:04

Решение № 10-00-1439   27/08/2018 , 16:04

Съобщение до управителя на "УИГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"  13/09/2018, 11:50

 

Договор № 2212  17/01/2019 , 11:24

Приложение - ценово предложение  17/01/2019 , 11:24

Приложение - техническо предложение 1 част  17/01/2019 , 11:24

Приложение - техническо предложение 2 част  17/01/2019 , 11:24

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали