Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", гр.Стара Загора и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура“ - север“, гр. Стара Загора – Клон 3

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", гр.Стара Загора и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура“ - север“, гр. Стара Загора – Клон 3 /магистрален в кв. „Три чучура“ - север“/ - от точка между ОШ 6 и ОШ 7 до същ. водопровод Ф225 ПЕВП в зоната на ул. „Капитан П. Войвода"

Съобщение за отваряне на ценови оферти 133.88 KB 20/06/2016, 15:53

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 09/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 188.88 KB 22/07/2016, 17:22

Протокол № 2 191.2 KB 22/07/2016, 17:22

Протокол № 3 134.37 KB 22/07/2016, 17:22

Протокол № 4 144.62 KB 22/07/2016, 17:22

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1491 323.33 KB 22/07/2016, 17:22

 

ДОГОВОР

Договор № 1962 739.72 KB 26/09/2016, 12:01

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали