Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по три обособени позиции"
Обособена позиция 1: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" №12, община Стара Загора"
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" №47, община Стара Загора"
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски" №107, община Стара Загора"

Решение 130.52 KB 23/02/2016, 17:02
Обявление 228.41 KB 23/02/2016, 17:02
Документация за участие 1.77 MB 23/02/2016, 17:03
Технически спецификации 1.38 MB 23/02/2016, 17:03

Образци на документи 141 KB 23/02/2016, 17:03Обследвания ул. "Васил Левски" №12 76.7 MB 23/02/2016, 17:05

Обследвания ул. "Генерал Столетов" №47 88.79 MB 23/02/2016, 17:05  

Обследвания ул. "Георги Сава Раковски" №107 77.51 MB 23/02/2016, 17:06 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 137.7 KB 30/05/2016, 16:36

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 22/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 233.13 KB 30/05/2016, 16:36

Протокол № 2 230.88 KB 28/06/2016, 15:16

Протокол № 3 144.94 KB 28/06/2016, 15:16

Протокол № 4 162.53 KB 28/06/2016, 15:16

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1281 406.56 KB 28/06/2016, 15:16

 

ДОГОВОРИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Договор № 1838 657.21 KB 26/09/2016, 13:47

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Договор № 1783 687.11 KB 26/09/2016, 13:47

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Договор № 1784 641.66 KB 26/09/2016, 13:47

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали