Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции"

Обособена позиция 1: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко", бл. №100, вх. „0", „А", „Б", „В", „Г", „Д „
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович" № 32, вх. „0", „А", „Б", „В"
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг", бл. №104, вх."0", „А", „Б", „В"
Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое", бл. №8, вх. „А", „Б", „В", „Г"

 

Разяснение по процедурата 88.4 KB 23/02/2016, 11:35

Съобщение за отваряне на ценови оферти 174.65 KB 15/03/2016, 15:30

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/03/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 243.89 KB 20/04/2016, 13:47

Протокол № 2 221.27 KB 20/04/2016, 13:47

Протокол № 3 131.5 KB 20/04/2016, 13:47

Протокол № 4 164.02 KB 20/04/2016, 13:47

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-712 364.06 KB 20/04/2016, 13:47

 

ДОГОВОР

 

Обособена позиция 1

Договор № 1140 649.51 KB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 1 4.38 MB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 2 59.11 KB 14/06/2016, 14:57

 

Обособена позиция 2

Договор № 1158 699.6 KB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 1 1.59 MB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 2 58.1 KB 14/06/2016, 14:57

 

Обособена позиция 3

Договор № 1154 664.9 KB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 1 3.13 MB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 2 95.17 KB 14/06/2016, 14:57

 

Обособена позиция 4

Договор № 1225 656.74 KB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 1 1.07 MB 14/06/2016, 14:57

Приложение № 2 66.34 KB 14/06/2016, 14:57

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали