Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №30, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Гео Милев“ №1, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Стефан Стамболов“ №8, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Хрищян Войвода“ №13 ,вх.“0“, вх.„А“, вх.“Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №151 , вх.“0“, „А“, „Б“, В“, „Г“, „Д“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Иван Вазов“ №15, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ №26, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Васил Левски" №10, ул."Майор Кавалджиев" №152, вх."0", "А"


Решение за прекратяване на процедурата по Обособени позиции № 1, № 2 и № 5 138.63 KB 14/06/2016, 17:21

Съобщение за отваряне на ценови оферти 140.03 KB 16/08/2016, 17:22

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 10/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 198.42 KB 08/09/2016, 16:08

Протокол № 2 199.34 KB 08/09/2016, 16:08

Протокол № 3 142.17 KB 08/09/2016, 16:08

Протокол № 4 155.46 KB 08/09/2016, 16:08

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1889 344.36 KB 08/09/2016, 16:08

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали