Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №30, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Гео Милев“ №1, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Стефан Стамболов“ №8, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Хрищян Войвода“ №13 ,вх.“0“, вх.„А“, вх.“Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №151 , вх.“0“, „А“, „Б“, В“, „Г“, „Д“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Иван Вазов“ №15, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ №26, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Васил Левски" №10, ул."Майор Кавалджиев" №152, вх."0", "А"


Решение за прекратяване на процедурата по Обособени позиции № 1, № 2 и № 5 138.63 KB 14/06/2016, 17:21

Съобщение за отваряне на ценови оферти 140.03 KB 16/08/2016, 17:22

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 10/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 198.42 KB 08/09/2016, 16:08

Протокол № 2 199.34 KB 08/09/2016, 16:08

Протокол № 3 142.17 KB 08/09/2016, 16:08

Протокол № 4 155.46 KB 08/09/2016, 16:08

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1889 344.36 KB 08/09/2016, 16:08

Горещ телефон
за сигнали