Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по осем обособени позиции
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски“ №144, №144А, №146, №146А, №146Б;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” №45, вх. „0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №47, вх. „0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Св. Отец Паисий” №35, вх. „0“, „А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” №39;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ №6;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ №2, вх. „0“, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“, вх. „Д“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №37, вх. „0“, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“.

 

Решение за прекратяване на процедурата по Обособена позиция № 3 138.94 KB 14/06/2016, 17:29

Съобщение за отваряне на ценови оферти 141.56 KB 08/07/2016, 15:39

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 09/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/05/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 245.27 KB 22/08/2016, 15:32

Протокол № 2 226.26 KB 22/08/2016, 15:32

Протокол № 3 153.64 KB 22/08/2016, 15:32

Протокол № 4 169.14 KB 22/08/2016, 15:32

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1708 410.94 KB 22/08/2016, 15:32

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали