Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по три обособени позиции“

Обособена позиция 1: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул.“Св. Патриарх Евтимий“ №48, вх.“0“, „А“, „Б“, "В"
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Иван Асен II“ №5, вх.“0“, „А”
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Анастасия Тошева“ №2, вх.“0“, „А“, „Б“, "В”"

Решение 134.87 KB 14/04/2016, 17:29

Обявление 232.31 KB 14/04/2016, 17:29

Документация за участие 1.67 MB 14/04/2016, 17:29

Образци на документи 140.5 KB 14/04/2016, 17:29

Съобщение за отваряне на ценови оферти 139.9 KB 16/08/2016, 17:20СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/05/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 222.88 KB 14/09/2016, 12:00

Протокол № 2 218.98 KB 14/09/2016, 12:00

Протокол № 3 140.78 KB 14/09/2016, 12:00

Протокол № 4 154.16 KB 14/09/2016, 12:00

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1910 367.46 KB 14/09/2016, 12:00

Горещ телефон
за сигнали