Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР" по обособени позиции:
 
Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.515.15.1.18 и 68850.515.15.1.19, УПИ 6136/НОИ И ПАРКИНГИ/, кв. 1a, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на кръстовище на ул."Капитан Петко Войвода" и бул."Цар Симеон Велики, гр.Стара Загора"
 
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в ОДЗ №34 „Райна Княгиня " - кв. 426а УПИ II детско заведение, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в ЦДГ №13 „Пролет" кв. 64, УПИ III детска градина, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 5: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ОУ„Георги Райчев" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура", гр. Стара Загора" 
 
Обособена позиция 6: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ОУ„Паисий Хилендарски" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ V за училище, кв. „334а, гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 7: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ЦДГ „Бреза" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ I I, детско заведение, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора"
 
Обособена позиция 8: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул.  "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора"
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/07/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/07/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/07/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 309.03 KB 11/08/2015, 12:17

Протокол № 2 257.39 KB 11/08/2015, 12:17

Протокол № 3 212.72 KB 11/08/2015, 12:17

Протокол № 4 271.27 KB 11/08/2015, 12:17

 

 Решение

Решение № 10-00-1768 439.74 KB 11/08/2015, 12:17

 

 Обособена позиция 1

Договор № 2198 675.73 KB 15/09/2015, 15:57

Приложение № 1 2.71 MB 15/09/2015, 15:57

Приложение № 2 65.08 KB 15/09/2015, 15:57

Приложение № 3 86 KB 15/09/2015, 15:57

Приложение № 4 71.84 KB 15/09/2015, 15:57

 

 Обособена позиция 2

Договор № 2170 714.14 KB 15/09/2015, 16:08

Приложение № 1 1.5 MB 15/09/2015, 16:08

Приложение № 2 48.88 KB 15/09/2015, 16:08

Приложение № 3 203.18 KB 15/09/2015, 16:08

Приложение № 4 387.98 KB 15/09/2015, 16:08

 

 Обособена позиция 3

Договор № 2146 624.55 KB 15/09/2015, 16:15

Приложение № 1 958.1 KB 15/09/2015, 16:15

Приложение № 2 46.93 KB 15/09/2015, 16:15

Приложение № 3 121.21 KB 15/09/2015, 16:15

Приложение № 4 68.3 KB 15/09/2015, 16:15

 

 Обособена позиция 4

Договор № 2143 629.67 KB 15/09/2015, 16:22

Приложение № 1 682.28 KB 15/09/2015, 16:22

Приложение № 2 44.58 KB 15/09/2015, 16:22

Приложение № 3 98.13 KB 15/09/2015, 16:22

Приложение № 4 78 KB 15/09/2015, 16:22

 

 Обособена позиция 5

Договор № 2167 642.25 KB 15/09/2015, 16:29

Приложение № 1 617.11 KB 15/09/2015, 16:29

Приложение № 2 46.04 KB 15/09/2015, 16:29

Приложение № 3 107.06 KB 15/09/2015, 16:29

Приложение № 4 59.88 KB 15/09/2015, 16:29

 

 Обособена позиция 6

Договор № 2181 655.16 KB 15/09/2015, 16:37

Приложение № 1 48.52 KB 15/09/2015, 16:37

Приложение № 2 47.86 KB 15/09/2015, 16:37

Приложение № 3 116.96 KB 15/09/2015, 16:37

Приложение № 4 67.91 KB 15/09/2015, 16:37

 

 Обособена позция 7

Договор № 2147 660.56 KB 15/09/2015, 16:43

Приложение № 1 2.01 MB 15/09/2015, 16:43

Приложение № 2 47.15 KB 15/09/2015, 16:43

Приложение № 3 163.34 KB 15/09/2015, 16:43

Приложение № 4 87.98 KB 15/09/2015, 16:43

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали