Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Стара Загора до Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ - с.Ракитница, до депо "Мандра баир" или други съоръжения за третиране на отпадъци

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Стара Загора до Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ – с.Ракитица , до депо “Мандра баир” или други съоръжения за третиране на отпадъци на територията на община Стара Загора, зимно и лятно почистване и поддържане на територии за обществено ползване, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове, градини, домакинства до компостираща инсталация на територията на община Стара Загора"

 

Разяснение по процедурата 130.65 KB 15/04/2016, 16:50

Разяснение по процедурата 129.06 KB 04/05/2016, 15:35

Разяснение по процедурата 236.34 KB 11/05/2016, 16:38

 

Разяснение по процедурата 201.54 KB 19/05/2016, 14:28

Приложение "Ценова оферта" 26.49 KB 19/05/2016, 14:28

Приложение "Единични цениза дейности по Събиране и транспортиране на отпадъци до съоръжения за третиране" 32.28 KB 19/05/2016, 14:28

Съобщение за отваряне на ценови оферти 127.87 KB 06/07/2016, 15:52

 

Решение за промяна 142.23 KB 13/05/2016, 16:41

 

Срокове след промяната

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 27/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/05/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 16/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 167.8 KB 22/06/2016, 11:12

Протокол № 2 192.56 KB 14/07/2016, 16:49

Протокол № 3 251.98 KB 14/07/2016, 16:49

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1418 367.65 KB 14/07/2016, 16:49

 

ДОГОВОР

Договор № 1983 1.3 MB 28/09/2016, 09:22

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали