Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", гр.Стара Загора и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура“ - север“, гр. Стара Загора – Клон 3 /магистрален в кв. „Три чучура“ - север“/

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", гр.Стара Загора и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура“ - север“, гр. Стара Загора – Клон 3 /магистрален в кв. „Три чучура“ - север“/ - от точка между ОШ 6 и ОШ 7 до същ. водопровод Ф225 ПЕВП в зоната на ул. „Капитан П. Войвода"

 

Разяснение по процедурата 125.64 KB 15/04/2016, 16:54

Разяснение по процедурата 58.14 KB 19/04/2016, 14:15

Разяснение по процедурата 128.67 KB 20/04/2016, 17:30

Разяснение по процедурата 67.77 KB 26/04/2016, 11:46

 Разяснение по процедурата 137.82 KB 28/04/2016, 14:01

Количествено - стойностна сметка 82.5 KB 28/04/2016, 14:05

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 131.08 KB 15/06/2016, 13:55 

Решение за промяна 135.05 KB 03/05/2016, 15:46

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

Решение за промяна 130.94 KB 28/04/2016, 14:47

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТИ ИЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация 

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 207.21 KB 01/06/2016, 15:47

Протокол № 2 242.71 KB 29/06/2016, 12:08

Протокол № 3 192.3 KB 29/06/2016, 12:08

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1302 373.17 KB 29/06/2016, 12:08

 

ДОГОВОР

Договор № 1836 656.39 KB 26/09/2016, 12:25

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 03/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали