Реконструкция на път ІV-66049 с.Борово – с.Ловец

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Реконструкция на път ІV-66049 с.Борово – с.Ловец от км 15+530 до км 18+342"

 

Разяснение по процедурата 56.14 KB 26/04/2016, 11:44  

 

Решение за промяна 130.19 KB 10/05/2016, 15:51  

Разяснение по процедурата 217.53 KB 11/05/2016, 15:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.35 KB 21/06/2016, 14:54

Срокове след промяната

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 19/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация 

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 197.13 KB 31/05/2016, 15:17

Протокол № 2 116.82 KB 29/06/2016, 12:13

Протокол № 3 151.81 KB 29/06/2016, 12:13

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1301 235.24 KB 29/06/2016, 12:13

 

ДОГОВОР

Договор № 1993 497.18 KB 26/09/2016, 12:05 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 11/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали