Реконструкция на път ІV-66049 с.Борово – с.Ловец

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Реконструкция на път ІV-66049 с.Борово – с.Ловец от км 15+530 до км 18+342"

 

Разяснение по процедурата 56.14 KB 26/04/2016, 11:44  

 

Решение за промяна 130.19 KB 10/05/2016, 15:51  

Разяснение по процедурата 217.53 KB 11/05/2016, 15:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.35 KB 21/06/2016, 14:54

Срокове след промяната

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 19/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация 

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 197.13 KB 31/05/2016, 15:17

Протокол № 2 116.82 KB 29/06/2016, 12:13

Протокол № 3 151.81 KB 29/06/2016, 12:13

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1301 235.24 KB 29/06/2016, 12:13

 

ДОГОВОР

Договор № 1993 497.18 KB 26/09/2016, 12:05 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 11/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали