Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн, УПИ I коо, кв. 27а по плана на гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн, УПИ I коо, кв. 27а по плана на гр. Стара Загора" 

Документация за участие 25/03/2015, 17:15

Образци на документи 12/03/2015, 15:23

Проект и техническа спецификация

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 09/04/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/04/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/04/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Решение за промяна 25/03/2015, 17:06  

Съобщение за отваряне на ценови оферти 11/05/2015, 17:12


Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на оферти
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали