Разработване на уебсайт, отговарящ на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на български и английски език, включително домейн и хостинг

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Разработване на уебсайт, отговарящ на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на български и английски език, включително домейн и хостинг

Документация за участие

Образци на документи

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 09/02/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/02/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/02/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Разяснения по процедурата от 20.01.2015 г.

Разяснения по процедурата от 29.01.2015 г.  

Съобщение за отваряне на ценови оферти   


Протоколи и Решение от заседания на комисията, назначена със заповед за получаване, разглеждане и оценка на офертите

ДОГОВОР  

Договор № 1017 от 15.05.2015 02/06/2015, 14:54

Информация за плащане по договор 10/09/2015, 16:08

 
 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали