Разработка и внедряване на нови функционалности към програмни продукти „Сладко бебе" и "Щастливо детство", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора и осъществяване на годишна поддръжка на същите

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Разработка и внедряване на нови функционалности към програмни продукти „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ и "Щастливо детство", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора и осъществяване на годишна поддръжка на същите" 

Доклад на комисията за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Доклад


Решение и Договор 

Решение № 10-00-508 от 10.03.2015 г.

Договор № 467 от 18.03.2015 г. 18/03/2015, 17:02

Информация за плащане по договор 25/08/2015, 12:08

 

  

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали