Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост в землища на населени места в Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост в землища на населени места в Община Стара Загора: с. Бенковски, с. Борилово, с. Братя Кунчеви, с. Бъдеще, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, с. Змейово, с. Кирилово, с. Маджерито, с. Михайлово, с. Могила, с. Оряховица, с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Преславен, с. Пряпорец, с. Ракитница, с. Сладък кладенец, с. Хан Аспарухово, с. Християново и с. Яворово, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане"

Решение 233.1 KB 14/04/2016, 16:59

Обявление 324.35 KB 14/04/2016, 16:59

Документация за участие 687.2 KB 14/04/2016, 16:59

Образци на документи 52.5 KB 14/04/2016, 16:59

Съобщение за отваряне на ценови оферти 120.92 KB 31/05/2016, 15:12СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 151.09 KB 28/06/2016, 15:31

Протокол № 2 102.6 KB 28/06/2016, 15:31

Протокол № 3 133.89 KB 28/06/2016, 15:31

Протокол № 4 149.64 KB 28/06/2016, 15:31

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1282 215.05 KB 28/06/2016, 15:31

 

Горещ телефон
за сигнали