Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост в землища на населени места в Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост в землища на населени места в Община Стара Загора: с. Бенковски, с. Борилово, с. Братя Кунчеви, с. Бъдеще, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, с. Змейово, с. Кирилово, с. Маджерито, с. Михайлово, с. Могила, с. Оряховица, с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Преславен, с. Пряпорец, с. Ракитница, с. Сладък кладенец, с. Хан Аспарухово, с. Християново и с. Яворово, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане"

Решение 233.1 KB 14/04/2016, 16:59

Обявление 324.35 KB 14/04/2016, 16:59

Документация за участие 687.2 KB 14/04/2016, 16:59

Образци на документи 52.5 KB 14/04/2016, 16:59

Съобщение за отваряне на ценови оферти 120.92 KB 31/05/2016, 15:12СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 151.09 KB 28/06/2016, 15:31

Протокол № 2 102.6 KB 28/06/2016, 15:31

Протокол № 3 133.89 KB 28/06/2016, 15:31

Протокол № 4 149.64 KB 28/06/2016, 15:31

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1282 215.05 KB 28/06/2016, 15:31

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали