Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Строително–ремонтни работи в СОУ „Васил Левски", гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Строително–ремонтни работи в СОУ „Васил Левски", гр. Стара Загора"  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 31/07/2015Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 31/07/2015Час: 15:00…

Конкурс „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт…

Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора"      СРОК…

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по Обособени позиции 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и част от Обособена Позиция 5

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара…

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по Обособена позиция 4 и част от Обособена позиция 5, ІІ етап.

    РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на…

Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ 66 „Детски рай", гр. Стара Загора

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ 66 „Детски рай", гр. Стара Загора"     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 16/07/2015Час: 15:00…

Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара"-3, гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара"-3, гр. Стара Загора"             СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР" по обособени позиции:   Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект:…

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора""

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали