Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    „Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради…

Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора– Застраховка „Злополука"

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    „Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора– Застраховка „Злополука""     СРОК ЗА…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    „Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост…

Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    „Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги"       СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ   „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система…

Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  „Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост" Документация след решение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали