Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с изграждане на автогара – район изток – кв. „Зора“, гр. Стара Загора и автогара – район запад – кв. „Железник“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с изграждане на автогара – район изток – кв. „Зора“, гр. Стара Загора…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията…

Предоставяне правото на ползване, внедряване, обучение, пускане в реална експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на единна, интегрирана информационна система за цялостно автоматизиране на работните процеси в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ„Представяне правото на ползване, внедряване, обучение, пускане в реална експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на единна, интегрирана информационна система за цялостно автоматизиране на работните…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора за общините Стара Загора…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по три обособени позиции

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ст. Загора по обособени позиции

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради…

Извършване на основен ремонт на обект ОУ "Христо Ботев" с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    „Извършване на основен ремонт на обект ОУ "Христо Ботев" с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора"             СРОК…

Горещ телефон
за сигнали