Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособени позиции както следва:  Обособена позиция 1 „Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ…

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев”, гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев", гр. Стара Загора"  Документация за участиe 25/03/2015, 17:00 Образци на документи 25/03/2015, 17:02 Технически проект - част 1 Технически проект - част 2   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ…

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн, УПИ I коо, кв. 27а по плана на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн, УПИ I коо, кв. 27а по плана на гр. Стара Загора"  Документация за участие 25/03/2015, 17:15 Образци на документи 12/03/2015, 15:23 Проект и техническа спецификация   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора до 30.06.2015 г. и за учебната 2015/2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора до 30.06.2015 г. и за учебната 2015/2016г."  Документация за участие Образци на документи    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 07/04/2015 Час: 15:00…

Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство"  Документация за участие  Образци на документи Приложение   СРОК…

Разработка и внедряване на нови функционалности към програмни продукти „Сладко бебе" и "Щастливо детство", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора и осъществяване на годишна поддръжка на същите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Разработка и внедряване на нови функционалности към програмни продукти „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ и "Щастливо детство", внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора и осъществяване на годишна поддръжка на същите"  Решение  Образци на…

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на групи младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа на проекта по проект BG 06-101 „ММЦ за работа с деца и младежи в риск"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на групи младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа на проекта по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в…

Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал Документация за участие Образци на документи  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 09/03/2015 Час: 15:00 СРОК…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали