Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Упражняване на авторски надзор по проект „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор по проект „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на…

Упражняване на авторски надзор по проект „Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор по проект „Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в…

Извършване на строително монтажни работи по проект: „Музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително монтажни работи по проект: „Музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда…

Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с.…

Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в землището на с. Борилово, Община Стара Загора"  СРОК ЗА…

Упражняване на строителен надзор по проект „Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк, и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор по проект „Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището…

Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк, ПИ № 00063, общ. Стара Загора и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с една автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с. Люляк, ПИ № 00063,…

Основен ремонт на ЦДГ 10 "Светлина", гр.Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Основен ремонт на ЦДГ 10 "Светлина", ул. „Проф. Митко Гогошев" №37, гр.Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 14/05/2015Час: 15:00 СРОК ЗА…

Разработване на уебсайт на Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Разработване на уебсайт на Община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 14/05/2015Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 14/05/2015Час: 15:00 УСЛОВИЯ…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали