Открит конкурс за идеен проект на обект: "Парк и продължение на ул. "Христо Ботев"

Размер на шрифта: A A A

 


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
 

  „Открит конкурс за идеен проект на обект: "Парк и продължение на ул. "Христо Ботев""

Решение 237.58 KB 11/03/2016, 16:49 

Обявление 249.37 KB 11/03/2016, 16:49

Техническо задание 221.4 KB 11/03/2016, 16:49

Конкурсна програма 124.33 KB 11/03/2016, 16:49

Геодезическо заснемане на имота за улицата и имота за парк-включващо съществуващи сгради, предвидени за събаряне, съществуваща дървесна растителност и релеф 406.97 KB 11/03/2016, 16:58

Разяснение по процедурата 68.89 KB 24/03/2016, 16:07

Извадка от ОУП 1.05 MB 24/03/2016, 16:12

ПУП - ПР 41.56 KB 24/03/2016, 16:21

ПУП - ПР 357.38 KB 24/03/2016, 16:21

 

Разяснение по процедурата 76.97 KB 04/04/2016, 13:55

Карта - транспорт Стара Загора 1.46 MB 04/04/2016, 13:55

 

Разяснение по процедурата 41.8 KB 14/04/2016, 14:01

 

     

 

Разяснение по процедурата 48.37 KB 04/04/2016, 16:44

       

 

Разяснение по процедурата 104.79 KB 06/04/2016, 16:35

 

 

Кадастрална карта на Стара Загора 850.97 KB 06/04/2016, 17:12 

 

Разяснение по процедурата 99.29 KB 19/04/2016, 15:18 

Номинация за жури 138.76 KB 21/04/2016, 16:12

 

Разяснение по процедурата 42.27 KB 26/04/2016, 16:31

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
Дата: 05/05/2016
Час: 14:00

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ИЛИ НА ЗАВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Дата: 05/05/2016
Час: 14:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

РЕШЕНИЕ

Заключителен протокол 257.18 KB 27/05/2016, 15:34

Решение № 10-00-980 262.16 KB 27/05/2016, 15:34

Оценки на жури 91.6 KB 27/05/2016, 15:34

 

Информация за проведен конкурс за проект 217.35 KB 13/06/2016, 17:22

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали