Основен ремонт на Детска ясла № 8 „Кокиче“ , ул. „Георги Сава Раковски” №54, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Основен ремонт на Детска ясла № 8 „Кокиче“ , ул. „Георги Сава Раковски” №54, гр. Стара Загора"

 

Разяснение по процедурата 124.05 KB 12/05/2016, 16:48

Съобщение за отваряне на ценови оферти 116.18 KB 18/05/2016, 14:55

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 16/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/05/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 129.92 KB 26/05/2016, 17:20

Протокол № 2 95.84 KB 26/05/2016, 17:20

Протокол № 3 128.24 KB 26/05/2016, 17:20

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-975 164.04 KB 26/05/2016, 17:20

Горещ телефон
за сигнали