Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация"

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация"

Документация за участие 

Образци на документи

Проект на договор

Заявление за закупуване на документация  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/12/2014
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 19/12/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/12/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Решение за промяна от 21.11.2014 г.

Разяснения по процедурата от 01.12.2014 г.

Разяснения по процедурата от 12.12.2014 г.

Разяснения по процедурата от 15.12.2014 г. 


Отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в горепосочената обществена поръчка ще се състои на 27.02.2015 г. от 11:00 часа в зала № 2, етаж II в сградата на Община Стара Загора.

Съобщение за отваряне на ценови оферти 


Протоколи и Решение от заседания на комисията, назначена с заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите 
Договор 
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали