Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора"

Решение 134.11 KB 14/04/2016, 16:50

Обявление 217.36 KB 14/04/2016, 16:50

Документация за участие 567.38 KB 14/04/2016, 16:51

Техническа спецификация 284.78 KB 14/04/2016, 16:50

Образци на документи 1.26 MB 14/04/2016, 16:50

 

Разяснение по процедурата 133.02 KB 19/05/2016, 14:09

Съобщение за отваряне на ценови оферти 118.78 KB 01/09/2016, 16:23СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 26/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 26/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/05/2016
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 181.04 KB 23/08/2016, 16:00

Протокол № 2 105.26 KB 27/09/2016, 16:19

Протокол № 3 534.83 KB 27/09/2016, 16:19

Протокол № 4 281.02 KB 27/09/2016, 16:19

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1974 135.14 KB 27/09/2016, 16:19

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали