Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора"

Решение 134.11 KB 14/04/2016, 16:50

Обявление 217.36 KB 14/04/2016, 16:50

Документация за участие 567.38 KB 14/04/2016, 16:51

Техническа спецификация 284.78 KB 14/04/2016, 16:50

Образци на документи 1.26 MB 14/04/2016, 16:50

 

Разяснение по процедурата 133.02 KB 19/05/2016, 14:09

Съобщение за отваряне на ценови оферти 118.78 KB 01/09/2016, 16:23СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 26/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 26/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/05/2016
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 181.04 KB 23/08/2016, 16:00

Протокол № 2 105.26 KB 27/09/2016, 16:19

Протокол № 3 534.83 KB 27/09/2016, 16:19

Протокол № 4 281.02 KB 27/09/2016, 16:19

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1974 135.14 KB 27/09/2016, 16:19

 

Горещ телефон
за сигнали