Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора"

Документация за участие 1.46 MB 26/06/2015, 10:58

Образци на документи 1.26 MB 26/06/2015, 10:58

Технически проект 718 MB  

Съобщение за отваряне на ценови оферти 243.22 KB 05/08/2015, 17:01

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 24/07/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/07/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/07/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 256.9 KB 13/08/2015, 15:44

Протокол № 2 237.52 KB 13/08/2015, 15:44

Протокол № 3 255.96 KB 13/08/2015, 15:44

 

 РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1787 353.26 KB 13/08/2015, 15:44

 

 Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

Информация за върнати гаранции 133 KB 07/09/2015, 16:04

 

    ДОГОВОР

Договор № 2398 509.47 KB 19/10/2015, 15:29

Приложение № 1 309.95 KB 19/10/2015, 15:29

Приложение № 2 6.52 MB 19/10/2015, 15:29

Приложение № 3 6.51 MB 19/10/2015, 15:29

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали