"Извършване на строително-монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително - монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 – "Извършване на строително монтажни работи на обект ОУ „Георги Райчев" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура", гр. Стара Загора"
Обособена позиция № 2 – "Извършване на строително монтажни работи на обект ОУ „Паисий Хилендарски" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ V за училище, кв. „334а, гр. Стара Загора"
Обособена позиция № 3 – "Извършване на строително монтажни работи на обект ЦДГ „Бреза" – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ I I, детско заведение, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора" 
 
 
  Обособена позиция № 1
 
Обособена позиция № 2
 
 Обособена позиция № 3
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 04/06/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/06/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/06/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 
 
 РЕШЕНИЕ
 
 
 Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка
 
 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали