Извършване на основен ремонт на обект ОУ "Христо Ботев" с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Извършване на основен ремонт на обект ОУ "Христо Ботев" с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора"

 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 174.08 KB 28/03/2016, 15:50 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 25/02/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/02/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/02/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 209.34 KB 14/03/2016, 15:32

 Протокол № 2 196.75 KB 05/04/2016, 16:03

Протокол № 3 207.58 KB 05/04/2016, 16:03

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-554 291.49 KB 05/04/2016, 16:03

 

ДОГОВОР

Договор № 1157 491.09 KB 14/06/2016, 13:54

Приложение № 1 4.84 MB 14/06/2016, 13:54

Приложение № 2 114.75 KB 14/06/2016, 13:54

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали