Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" №70
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №158
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сградагр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сградагр. Стара Загора, ил. "Слънчева" №6"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 126.33 KB 08/06/2016, 16:18

 

Решение за прекратяване на процедурата по Обособени позиции № 3 и № 4 133.6 KB 14/06/2016, 17:14СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/05/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 191.03 KB 16/06/2016, 16:08

Протокол № 2 114.35 KB 16/06/2016, 16:08

Протокол № 3 159.58 KB 16/06/2016, 16:08

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1223 238.27 KB 16/06/2016, 16:08

 

ДОГОВОРИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Договор № 1821 564.63 KB 26/09/2016, 13:56

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Договор № 1822 707.8 KB 26/09/2016, 13:56

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Договор № 1746 695.88 KB 26/09/2016, 13:56

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали