Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на СМР във връзка с извършените дейности по Проект BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. по 5 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" №70
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №158
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сградагр. Стара Загора, ул."Илинден" №10А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" №40, вх.А
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сградагр. Стара Загора, ил. "Слънчева" №6"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 126.33 KB 08/06/2016, 16:18

 

Решение за прекратяване на процедурата по Обособени позиции № 3 и № 4 133.6 KB 14/06/2016, 17:14СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/05/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 191.03 KB 16/06/2016, 16:08

Протокол № 2 114.35 KB 16/06/2016, 16:08

Протокол № 3 159.58 KB 16/06/2016, 16:08

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1223 238.27 KB 16/06/2016, 16:08

 

ДОГОВОРИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Договор № 1821 564.63 KB 26/09/2016, 13:56

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Договор № 1822 707.8 KB 26/09/2016, 13:56

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Договор № 1746 695.88 KB 26/09/2016, 13:56

 

Горещ телефон
за сигнали