Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко", бл. №100, вх. „0", „А", „Б", „В", „Г", „Д"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович" № 32, вх. „0", „А", „Б", „В"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг", бл. №104, вх."0", „А", „Б", „В"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое", бл. №8, вх. „А", „Б", „В", „Г"

 
 
 
 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 181.23 KB 15/03/2016, 15:24

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 22/02/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/02/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/02/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 285.37 KB 29/02/2016, 14:11

Протокол № 2 402.91 KB 04/04/2016, 16:34

Протокол № 3 170.69 KB 04/04/2016, 16:34

Протокол № 4 229.58 KB 04/04/2016, 16:34

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-532 609.76 KB 04/04/2016, 16:34

 

ДОГОВОР

 

Обособена позиция 1

Договор № 1139 912.97 KB 14/06/2016, 14:07

Приложение № 1 660.14 KB 14/06/2016, 14:07

Приложение № 2 206.02 KB 14/06/2016, 14:07

 

Обособена позиция 2

Договор № 1141 891.77 KB 14/06/2016, 14:11

Приложение № 1 73.49 KB 14/06/2016, 14:11

Приложение № 2 131.91 KB 14/06/2016, 14:11

 

Обособена позиция 3

Договор № 1213 944.84 KB 14/06/2016, 14:14

Приложение № 1 3.66 MB 14/06/2016, 14:14

Приложение № 2 132.94 KB 14/06/2016, 14:14

 

Обособена позиция 4

Договор № 1129 937.63 KB 14/06/2016, 14:16

Приложение № 2 263.57 KB 14/06/2016, 14:16

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали