Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ бл. №30, вх. „0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Боруйград” №58 и вх. №58А;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Хрищян Войвода” №11, вх. 0, вх. А;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” №163, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, община Стара Загора
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ №28, вх. „0“, „А“, община Стара Загора
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл.№40, вх.“А“, „Б“, община Стара Загора
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Казански“, Жилищен блок №31, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, Жилищен блок №106, вх. „А“, „Б“"

Разяснение по процедурата 62.21 KB 29/03/2016, 17:09

Разяснение по процедурата 264.7 KB 21/04/2016, 17:29

Съобщение за отваряне на ценови оферти 149.3 KB 30/05/2016, 16:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 27/04/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/04/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/04/2016
Час: 10:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 359.72 KB 17/05/2016, 14:28

Протокол № 2 566.16 KB 20/06/2016, 15:13

Протокол № 3 212.56 KB 20/06/2016, 15:13

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1226 783.87 KB 20/06/2016, 15:13

 

ДОГОВОРИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Договор № 1853 929.09 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Договор № 1747 921.21 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Договор № 1839 925.22 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Договор № 1785 967.04 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Договор № 1840 928.45 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

Договор № 1749 930.59 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

Договор № 1748 917 KB 26/09/2016, 14:13

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

Договор № 1862 939.81 KB 26/09/2016, 14:13

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали